Breaking through the Project Fog

In zijn boek “Breaking through the Project Fog” (ISBN 978-0470840719) behandelt Dr. James Norrie de waarde van project management. Volgens hem is ze rechtstreeks evenredig met de tijd die de project manager betrokken wordt bij het project. Hoe vroeger de project manager betrokken bij het project zodat hij / zij de kans heeft om scope, budget, planning, … kan afbakenen, hoe meer voordeel de organisatie zal realiseren door het gebruik van een project matige aanpak.

Lees verder Breaking through the Project Fog