De “Iron Triangle” van project management

iron-triangle

De Iron Triangle van project management, ook wel de “Triple Constraint” of de “Project Management Triangle” genaamd, geeft de beperkingen of limieten weer van project management. Het is een visuele hulp voor al wie met projectmatig werken bezig is om de dialoog te kunnen voeren omtrent prioriteit en focus binnen het project. Bij de start van een project is het vaak slim om de discussie met de project sponsor / owner te voeren: wat is voor jou het belangrijkste binnen dit project? Het resultaat van die dialoog zal het verder verloop van het project duidelijk richting geven.

Lees verder De “Iron Triangle” van project management