McKinsey 7S Framework

Eind jaren 70 werd het 7S model ontwikkeld door Tom Peter en Robert Waterman, van McKinsey. In 1981 werd het verder uitgewerkt, en geïntroduceerd in “The Art of Japanese Management”. In hun boek “In Search of Excellence” wordt er verder ingegaan op het model.