Prince2 (foundation)

Prince2 is een gevestigde waarde binnen het project management universum. Terwijl internationaal voornamelijk gekeken wordt naar PMP, is Prince2 voornamelijk in Europa (zeer) populair.
Prince2 staat voor Projects in Controlled Environments, versie 2 en heeft zijn origine bij het OGC, een Britse overheidsorganisatie.

Zoals veel project managers kwam ik vroeg in aanraking met Prince2, maar was de nood voor certificatie er niet onmiddellijk. Toen ik de kans kreeg om de opleiding te volgen via MPlaza, met bijhorende examinatie, heb ik dan ook niet lang getwijfeld.

Lees verder Prince2 (foundation)

Projecten: welke doen we? Welke doen we niet?

Een oud zeer bij veel organisaties: welke projecten doen we wel, en welke doen we niet? Een moeilijke oefening, die vaak eindigt met “We doen ze allemaal, want ze zijn allemaal belangrijk. Anders was het geen project.”

Wat zijn zo de meest voorkomende voorbeelden?

Politieke invloed
Het project met de owner of sponsor die hoog op de politieke ladder van de organisatie staat, zal vaak overleven. Is dat het beste project? Soms wel. Vaak niet …

Lees verder Projecten: welke doen we? Welke doen we niet?

De 5 karakteristieken van een project

Wanneer spreken we over een project? Ik ken bedrijven die alles (!) in projectvorm gieten langs het ene uiterste, en bedrijven die zo weinig mogelijk projectmatig werken. Zij spreken eerder over “initiatieven”.
Volgens Prince2 spreken we van een project als:

 • het gaat om verandering (“change”), met name de introductie van iets nieuws met als doel iets (bijvoorbeeld) te verbeteren;
 • het om een tijdelijke organisatie gaan (“temporary”), een project wordt immers opgestart en – na oplevering – afgesloten, het team wordt opgedoekt;
 • het om een cross-functioneel initiatief gaat (“cross-functional”), het raakt immers aan verschillende vakgebieden;
 • het om een uniek resultaat gaat (“unique”), wil je een bestaande resultaat herhalen, dan spreken we eerder van een proces;
 • het een zeker niveau van onzekerheid met zich meebrengt (“uncertainty”); iets uniek dat verandering met zich meebrengt, zal automatisch ook voor onzekerheid zorgen;

Voldoet jouw project niet aan deze 5 karakteristieken? Dan spreken we in Prince2 niet formeel over een “project”, maar eerder over een proces, business-as-usual, … (you name it).

CEPDI – Issue and change control procedure

De issue & change control procedure uit Prince2 bestaat specifiek om context te bieden aan changes en issues binnen de projectomgeving. Voorbeelden zijn change requests, problemen / bugs, … .
Met 5 sequentiële stappen kan je hier op een efficiënte manier mee omgaan:

 • Capture : bepalen wat het type probleem is
 • Examine : assessment van de issue, in context van het project
 • Propose : voorstel tot het nemen van actie; identificatie van de opties, evaluatie en voorstel
 • Decide : beslissen of het voorstel al dan niet gevolgd zal worden
 • Implement : de afgesproken oplossing in productie brengen

CEPDI als geheugensteun.

Type projecten

De objectieven van een projecten meet je doorgaans in functie van het type project. Een aantal types zijn bijvoorbeeld:

 • Compulsory : een project dat je zowieso moet uitvoeren, om bijvoorbeeld compliant te zijn met de geldende wetgeving;
 • Not-for-profit : lijkt me duidelijk …
 • Customer / supplier : traditioneel project met een (interne) klant en leverancier relatie
 • Multi-organization : projecten tussen verschillende organisaties
 • Evolving project : een volgend product in portfolio of een nieuwe versie van een bestaand product

Manage by exception : krachtig concept

Een krachtig, efficiënt en belangrijk concept binnen Prince2 is “Manage by exception”. Het bepaalt de grenzen waar binnen een project manager (of elke andere verantwoordelijke binnen de project organisatie) dient te blijven, en dit voor de 6 verschillende toleranties:

 • Tijd (time)
 • Budget / kost (budget/cost)
 • Scope (scope)
 • Risico (risk)
 • Voordelen (benefits)
 • Kwaliteit (quality)

Lees verder Manage by exception : krachtig concept