Lean

Schneider Culture Model

  Horizontale as: menselijke focus (links) vs onpersoonlijke bedrijfsfocus (rechts) Verticale as: focus op realiteit (boven) vs focus op mogelijkheden (onder) Collaboration Control Cultivation Competence Lees er meer over op http://agilitrix.com/2011/03/how-to-make-your-culture-work/

Seiketsu en Shitsuke

In Lean heb je de 5S: Sorteren Schikken Schoonmaken Standaardiseren Standhouden

Muda

Muda is “waste” in Lean / Lean Six Sigma. Het zijn alle activiteiten die beslag leggen op resources, maar géén waarde toevoegen voor klant, product of proces. Of met andere woorden: verspilling. Lean legt expliciete focus op het wegwerken of minimaliseren van deze “muda”. Er zijn 8 vormen gedefinieerd: Overproductie (overproduction) Overbewerking (extra-processing) Transport (transportation) …

Muda Read More »