Lean

IBQMI® – Certified Lean Project Manager® (The Official Training Material)

Het handboek “IBQMI® – Certified Lean Project Manager®” is de basis voor de opleiding van Lean Project Manager via IBQMI, maar zover was je al door de titel te lezen. Het boek is praktisch ingedeeld, beginnend met een aantal globale hoofdstukken over de historiek en mindset van Lean. Het gros van het boek gaat iets …

IBQMI® – Certified Lean Project Manager® (The Official Training Material) Lees verder »

Schneider Culture Model

  Horizontale as: menselijke focus (links) vs onpersoonlijke bedrijfsfocus (rechts) Verticale as: focus op realiteit (boven) vs focus op mogelijkheden (onder) Collaboration Control Cultivation Competence Lees er meer over op http://agilitrix.com/2011/03/how-to-make-your-culture-work/

Seiketsu en Shitsuke

In Lean heb je de 5S: Sorteren Schikken Schoonmaken Standaardiseren Standhouden

Muda

Muda is “waste” in Lean / Lean Six Sigma. Het zijn alle activiteiten die beslag leggen op resources, maar géén waarde toevoegen voor klant, product of proces. Of met andere woorden: verspilling. Lean legt expliciete focus op het wegwerken of minimaliseren van deze “muda”. Er zijn 8 vormen gedefinieerd: Overproductie (overproduction) Overbewerking (extra-processing) Transport (transportation) …

Muda Lees verder »