Lean Change Management by Jason Little (English version)

Lean Change Management by Jason Little is a compact book, stuffed with methods and advice on the “change” approach in your organisation. All information has a lean and/or agile link. Often he refers to principles from scrum, lean startup, and others, to make the concepts easier to grasp. These approaches are also compared to more known methods and models such as 7S (McKinsey), 8 steps model (Kotter) and ADKAR.
The book is written for you, the reader, as a change agent. This makes it easier to use in your own environment. Jason is deadly honest in his book: the approaches he tried … and failed are also covered. Courageous!

Lees verder Lean Change Management by Jason Little (English version)

Lean Change Management door Jason Little (boek)

Lean Change Management door Jason Little is een compact boek, propvol met methodes en adviezen over de aanpak van “change” in je organisatie. Alle informatie heeft telkens een lean en/of agile insteek. Vaak wordt ook verwezen naar principes uit scrum, lean startup, en anderen, om het principe behapbaar te maken. Deze worden ook vergeleken met de gekende modellen zoals het 7S model van McKinsey, het 8 stappen model van Kotter en ADKAR.
Het boek is geschreven als advies naar jou, de lezer, als change agent. Dit maakt het ook sneller toepasbaar in je eigen omgeving. Jason is in zijn boek doodeerlijk, en geeft ook vaak toe welke methodes hij gebruikt heeft, en die vervolgens gefaald hebben. Je moet maar durven.

Lees verder Lean Change Management door Jason Little (boek)

Innovatie via “the Spaghetti Principle” van Lars Sudmann

Lars Sudmann in een TEDx video over “the Spaghetti Principle” voor innovatie. Gooi de pasta tegen de muur en kijkt wat blijft kleven. Throw and see what sticks. Test and iteratie. Design thinking.

Muda

Muda is “waste” in Lean / Lean Six Sigma. Het zijn alle activiteiten die beslag leggen op resources, maar géén waarde toevoegen voor klant, product of proces. Of met andere woorden: verspilling.

Lean legt expliciete focus op het wegwerken of minimaliseren van deze “muda”. Er zijn 8 vormen gedefinieerd:

  1. Overproductie (overproduction)
  2. Overbewerking (extra-processing)
  3. Transport (transportation)
  4. Beweging (motion)
  5. Wachten (waiting)
  6. Correctie (defects)
  7. Voorraad (inventory)
  8. Talent (non-utilized talent)