Lean Six Sigma

Interpretatie

Room for interpretation = room for error Iedereen kent deze ongetwijfeld. In communicatie is het cruciaal om duidelijk, helder, transparant te zijn. Is er een manier om de boodschap op een andere manier te interpreteren? Dan neem je een risico op fouten.

Muda

Muda is “waste” in Lean / Lean Six Sigma. Het zijn alle activiteiten die beslag leggen op resources, maar géén waarde toevoegen voor klant, product of proces. Of met andere woorden: verspilling. Lean legt expliciete focus op het wegwerken of minimaliseren van deze “muda”. Er zijn 8 vormen gedefinieerd: Overproductie (overproduction) Overbewerking (extra-processing) Transport (transportation) …

Muda Lees verder »

Lean Six Sigma

Bij een gesprek met een portfolio/program manager werd mijn interesse getriggered rond Lean Six Sigma. Een methodiek die gebruikt wordt specifiek voor change projecten met nadruk op optimalisatie van processen. Ook al ken ik in grote lijnen de principes achter Lean en Six Sigma, ben ik allerminst een expert. De combinatie van beide was nieuw …

Lean Six Sigma Lees verder »

The Voice of the Customer (VOC)

The Voice of the Customer (VOC) is your customer’s needs and their perceptions of your product or service. Customers decide if a product, service or process is effective. Process design should focus heavily on VOC and customer requirements. (from: Lean Six Sigma course material at goLeanSixSigma.com)