MBTI – Ik ben een ISTJ. Net als Anthony Hopkins, Jamie Hyneman, Jeff Bezos en Peter Thiel.

Volgens de Myers-Briggs Type Indicator (of de MBTI) ben ik een ISTJ profiel. Wat wil dat nu juist zeggen?

Eerst en vooral: ISTJ staat voor Introversion, Sensing, Thinking en Judging.

  • Introversion: energie halen uit mezelf ipv mijn omgeving;
  • Sensing: opnemen van feitelijke informatie uit mijn omgeving;
  • Thinking: beslissen op basis van logica;
  • Judging: een planmatige, geordende manier van denken en werken;

Lees verder MBTI – Ik ben een ISTJ. Net als Anthony Hopkins, Jamie Hyneman, Jeff Bezos en Peter Thiel.