MBTI – Ik ben een ISTJ. Net als Anthony Hopkins, Jamie Hyneman, Jeff Bezos en Peter Thiel.

Volgens de Myers-Briggs Type Indicator (of de MBTI) ben ik een ISTJ profiel. Wat wil dat nu juist zeggen? Eerst en vooral: ISTJ staat voor Introversion, Sensing, Thinking en Judging. Introversion: energie halen uit mezelf ipv mijn omgeving; Sensing: opnemen van feitelijke informatie uit mijn omgeving; Thinking: beslissen op basis van logica; Judging: een planmatige, …

MBTI – Ik ben een ISTJ. Net als Anthony Hopkins, Jamie Hyneman, Jeff Bezos en Peter Thiel. Lees verder »