RACI model

Het RACI-model is een matrix structuur om rollen en verantwoordelijkheden weer te geven. In de matrix zijn 2 assen voorzien: Horizontaal: namen en / of rollen Verticaal: resultaten, processen of activiteiten