Lean Change Management by Jason Little (English version)

Lean Change Management by Jason Little is a compact book, stuffed with methods and advice on the “change” approach in your organisation. All information has a lean and/or agile link. Often he refers to principles from scrum, lean startup, and others, to make the concepts easier to grasp. These approaches are also compared to more known methods and models such as 7S (McKinsey), 8 steps model (Kotter) and ADKAR.
The book is written for you, the reader, as a change agent. This makes it easier to use in your own environment. Jason is deadly honest in his book: the approaches he tried … and failed are also covered. Courageous!

Lees verder Lean Change Management by Jason Little (English version)

Lean Change Management door Jason Little (boek)

Lean Change Management door Jason Little is een compact boek, propvol met methodes en adviezen over de aanpak van “change” in je organisatie. Alle informatie heeft telkens een lean en/of agile insteek. Vaak wordt ook verwezen naar principes uit scrum, lean startup, en anderen, om het principe behapbaar te maken. Deze worden ook vergeleken met de gekende modellen zoals het 7S model van McKinsey, het 8 stappen model van Kotter en ADKAR.
Het boek is geschreven als advies naar jou, de lezer, als change agent. Dit maakt het ook sneller toepasbaar in je eigen omgeving. Jason is in zijn boek doodeerlijk, en geeft ook vaak toe welke methodes hij gebruikt heeft, en die vervolgens gefaald hebben. Je moet maar durven.

Lees verder Lean Change Management door Jason Little (boek)

“This is not a school!” Linda Cliatt-Wayman over verandering in het schoolsysteem.

Mooie case over het schoolsysteem in USA waar tal van scholen falen, en waar deze dame op een positieve manier verandering doorbrengt.
Ze is fan van slogans. Hier 3 van haar favorieten:
  • If you’re going to lead, lead!
  • So what. Now what?
  • If nobody told you they loved you today. Remember I do.

70% tot 84% van de digitale transformatie projecten faalt (!)

Volgens een artikel op Kurtosys falen 70% (McKinsey) tot 84% (Forbes) van de digitale transformatie projecten. Jaarlijks zou dit gaan om gemiddeld 400 miljard euro.

Welke lessen kan je leren uit de gefaalde projecten, om zo de kans te verhogen om bij de gelukkige 16% tot 30% te eindigen (die niet falen)?

  1. Ga er niet zomaar vanuit dat een digitale transformatie een begin en einde heeft. Het gaat om een continuous improvement project dat nooit écht zal eindigen, waar je vooraf nooit volledig weet waar je zal eindigen.
  2. Digitale transformatie is géén nieuwe website. Een nieuwe website kan wel helpen bij de ondersteuning, maar zal niet het eindresultaat zijn. Doel van de transformatie is gericht op de volledige organisatie (meer bepaald op de processen, cultuur, mensen, …) en automatisatie.
  3. Omarm verandering. Change is moeilijk, maar is nu eenmaal een onderdeel van het heden. Je kan niet blijven teren op oude kennis, processen en gewoontes. Leer afstand nemen en continue verbeteren.
  4. Digitale transformatie is niet énkel technologie. Het gaat niet louter om de implementatie van een nieuwe technologie, Big Data oplossing of integratie in de cloud. Ook de mensen, processen & cultuur moet daar op afgestemd worden. En zij hebben bitter weinig te maken met énkel de technologie.
  5. Denk goed na over het leven ná het programma. Geloof niet zomaar in een big bang release. Zorg voor een overdrachtsperiode na “oplevering” die voldoende uitgebreid is. Zorg voor voldoende data om het succes te meten en anticipeer alvast op bijsturing.