Together is Better door Simon Sinek

Lectuur (Start with Why en Leaders Eat Last) en video’s (deze, deze en deze) van Simon Sinek gaan er doorgaans in als zoete koek. Hij heeft het talent om de waarheid te benoemen op een menselijke en aanvaardbare manier. Ik had dan ook grote verwachtingen van dit boek …

Leadership is an education. And the best leaders think of themselves as the students, not the teachers.

Lees verder Together is Better door Simon Sinek

Lean Change Management by Jason Little (English version)

Lean Change Management by Jason Little is a compact book, stuffed with methods and advice on the “change” approach in your organisation. All information has a lean and/or agile link. Often he refers to principles from scrum, lean startup, and others, to make the concepts easier to grasp. These approaches are also compared to more known methods and models such as 7S (McKinsey), 8 steps model (Kotter) and ADKAR.
The book is written for you, the reader, as a change agent. This makes it easier to use in your own environment. Jason is deadly honest in his book: the approaches he tried … and failed are also covered. Courageous!

Lees verder Lean Change Management by Jason Little (English version)

Lean Change Management door Jason Little (boek)

Lean Change Management door Jason Little is een compact boek, propvol met methodes en adviezen over de aanpak van “change” in je organisatie. Alle informatie heeft telkens een lean en/of agile insteek. Vaak wordt ook verwezen naar principes uit scrum, lean startup, en anderen, om het principe behapbaar te maken. Deze worden ook vergeleken met de gekende modellen zoals het 7S model van McKinsey, het 8 stappen model van Kotter en ADKAR.
Het boek is geschreven als advies naar jou, de lezer, als change agent. Dit maakt het ook sneller toepasbaar in je eigen omgeving. Jason is in zijn boek doodeerlijk, en geeft ook vaak toe welke methodes hij gebruikt heeft, en die vervolgens gefaald hebben. Je moet maar durven.

Lees verder Lean Change Management door Jason Little (boek)

Dale Carnegie – How to Win Friends and Influence People

Dale Carnegie was een Amerikaanse schrijver van boeken en cursussen in zelf-verbetering en spreken voor publiek. Zijn boek “How to Win Friends and Influence People” werd de eerste keer gepubliceerd in 1936 en is sindsdien ruim 16 miljoen (!) keer verkocht.
Het boek zelf wordt vrij vaak aangeraden in (klassieke) management opleidingen, en staat (volgens mij) in meerdere “top lijstjes” van menig leider. Terecht!
How to Win Friends and Influence People is absoluut een aanrader: ook al leest het wat gedateerd (het is dan ook ruim 80 jaar oud!) en zijn de voorbeelden niet meer van deze tijd, is de achterliggende boodschap wel tijdloos. Probeer het boek dus ook een kans te geven. Als je louter afgaat op schrijfstijl en dynamiek, vrees ik dat je er na 2 hoofdstukken de brui aan geeft.
Geef het boek een kans, bijt door en ik beloof je dat je er een aantal mooie en leerrijke levenslessen zal uithalen.

Lees verder Dale Carnegie – How to Win Friends and Influence People