Recap : juli 2021

  • Oei oei, het heeft wat geregend
  • afvoerbuizen, regenputten, septische tank
  • technische ruimte begint vorm te krijgen
  • egalisatie van de tuin
  • lekker aaigems bier!