Recap : augustus 2021

  • Smeren!
  • warmte- en circulatiepomp
  • voorbereiding van de wadi: kleikorrels en propere aarde
  • dagje naar zee – waterratten gespot!
  • ola, we hebben nieuwe buren
  • de putten steken er in
  • elektriciteitskast begint vorm te krijgen
  • meten is weten