Definition of Done

Volgens de “officiële definitie” op scrum.org, is de Definition of Done:

A shared understanding of expectations that software must live up to in order to be releasable into production. Managed by the Development Team.

Zie scrum.org glossary

 

Eenvoudig gezegd: het is een afgespraak die gemaakt wordt tussen de developers, een document waarin duidelijk omschreven staat waaraan elke taak moet voldoen, om als “done” (klaar, opgeleverd) beschouwd te worden.
Afhankelijk van de (agile) maturiteit van het development team, zal deze lijst ook beïnvloed worden. Het is belangrijk dat Scrum Master en Product Owner niet actief meewerken aan deze lijst, maar wel advies mogen geven of de definitie challengen.

Een aantal voorbeelden van elementen die in zo’n definitie kunnen zitten?

  1. Alle code voor deze sprint werd voorzien van commentaar;
  2. Alle code is ingechecked in GIT;
  3. Er werd een code review uitgevoerd (peer);
  4. De gangbare development standards werden gevolgd;
  5. Er zijn geen build errors;
  6. Unit tests zijn allemaal succesvol (groen);
  7. User Acceptance Testing afgerond en gevalideerd;
  8. Documentatie werd aangepast;
  9. Tickets zijn afgesloten;

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.