RACI model

Het RACI-model is een matrix structuur om rollen en verantwoordelijkheden weer te geven. In de matrix zijn 2 assen voorzien:

  • Horizontaal: namen en / of rollen
  • Verticaal: resultaten, processen of activiteiten

Als waarde kan je R, A, C of I gebruiken:

  • R: Responsible – Verantwoordelijke. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de specifieke activiteit. De verantwoordelijke (R) legt verantwoordelijkheid af aan de eindverantwoordelijke (A).
  • A: Accountable – Eindverantwoordelijke. Dit is de persoon die de finale beslissingen neemt en de eindverantwoordelijkheid draagt. Er kan slechts één persoon eindverantwoordelijke zijn.
  • C: Consulted – Geraardpleegd. Deze persoon geeft richting aan het resultaat en moet betrokken worden bij de verschillende beslissingen en acties.
  • I: Informed – Geïnformeerd. Deze persoon dient doorheen het project geïnformeerd worden over voortgang, beslissingen, resultaten, …. Hier mag je uitgaan van een éénrichtingscommunicatie.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.