Het Agile Manifesto

Begin 2001 hebben een aantal software ontwikkelaars zich geschaard achter een document met daarop 4 principes. Die 4 principes zijn uiteindelijk de basis geworden voor tal van agile methodieken, frameworks en modellen.

  1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
  3. Samenwerken met de klant boven contractonderhandelingen
  4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Je kan dit concreet vertalen naar:

  • Iteratief werken: beperk risico’s door in kortere periode’s te ontwikkelen en ruimte te laten om af te wijken van het initiële plan (4). Tijdens elke iteratie wordt ook écht iets werkend opgeleverd (2)
  • Communicatie: nadruk leggen op directe, persoonlijke communicatie (1) tussen de verschillende belanghebbenden (3).
  • Progressie: maak progressie of voortgang zichtbaar door middel van een werkend product op het einde van elke iteratie (2).

 

 

http://agilemanifesto.org/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.