Communicatie als project manager

Je hoort het vaak: 90% van de dagtaak van een project manager bestaat uit communicatie. Maar hoe stroomlijn je die communicatie naar de verschillende stakeholders? Welke middelen zitten in je toolbox?

Een (standaard) status rapport/report

Een document waarin de project status (kort) omschreven staat, inclusief het typische verkeerslicht voor het project (globaal) en deelprojecten.

  • Groen : alles OK en onder controle; geen problemen.
  • Geel / oranje : problemen maar nog niet onoverkomelijk, anticiperen en mogelijkheden onderzoeken en voorstellen
  • Rood : grote problemen, alarmeren en escaleren naar senior management; project zal zijn afgesproken commitments hoogstwaarschijnlijk niet halen; actie nodig om het project terug onder controle te krijgen

Percent compleet

Procentuele voorstelling van het project : hoe ver is het project gevorderd, procentueel gezien. En dit voor de verschillende dimensies van het project.
Pas op met deze aanpak voor “optimistische” inschattingen.

Earned value

Vergelijk inschattingen met totale kostenplaatje. Geeft extra context op percent compleet, maar is ook een zeer tijdrovende taak om op te zetten.

 

 

Waarop letten bij de overige communicatie?
  • Wees duidelijk en transparant: zorg dat je bericht niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden.
  • Wees kort en bondig: communiceer de boodschap, en laat de clutter achterwege; verspil geen tijd met het opstellen van proza maar beperk je tot de essentie.
  • Wees eerlijk: probeer de boodschap niet beter te verpakken dan ze eigenlijk is. Zorg dat de boodschap overkomt. Ook al gaat het om slecht nieuws.
  • Zorg voor actie(s): stel je vragen op het einde, idealiter ja/nee vragen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.