Projecten: welke doen we? Welke doen we niet?

Een oud zeer bij veel organisaties: welke projecten doen we wel, en welke doen we niet? Een moeilijke oefening, die vaak eindigt met “We doen ze allemaal, want ze zijn allemaal belangrijk. Anders was het geen project.”

Wat zijn zo de meest voorkomende voorbeelden?

Politieke invloed
Het project met de owner of sponsor die hoog op de politieke ladder van de organisatie staat, zal vaak overleven. Is dat het beste project? Soms wel. Vaak niet …

Financieel gedreven beslissingen
Een vergelijking tussen de verwachte kost en waarde (uit de business case). Door een aantal slimme formules bepaal je de projecten die je wel wil doen (high revenue, low cost) en welke niet (low revenue, high cost). Ook al is een financieel beeld cruciaal, is het gevaarlijk om énkel op het financiële te gaan sturen. Tal van projecten zullen zo uit de boot vallen, terwijl ze wel belangrijk kunnen zijn voor de organisatie.

Strategisch belang
Vaak is het onduidelijk in hoeverre een project de strategische doelstellingen ondersteunt. Omdat ze gewoonweg niet gekend zijn binnen de organisatie. Gemiste kans!

Games!
Elke organisatie heeft een eigen dynamiek. Wie hier wat ervaring in opdoet, kan het “spel” meespelen en beïnvloeden. Deze manipulatie zorgt ervoor dat je bepaalde projecten “verkocht” krijgt, die eigenlijk beter onmiddellijk begraven zouden worden.

Hoe kan je beslissen welke projecten je wel doet, en welke niet? Idealiter bestaat er een project board binnen de organisatie die hierover kan beslissen. Een team dat samengesteld is uit senior management / executives, die de algemene organisatie weerspiegelen. Zij beslissen over de projecten door 2 vragen te stellen: in hoeverre ondersteund dit project onze strategische visie, en wat zal dit project ons gaan kosten? Top down beantwoord je de strategische vraag, bottom up de kostprijs (door middel van estimates).
Een andere belangrijke dimensie is de business value (wat gaat het ons opbrengen) en capaciteit (hebben we de juiste mensen beschikbaar om het project uit te voeren).

Nu je weet welke projecten je wél wil doen, is het belangrijk om de volgorde of prioriteit te bepalen. Meer daarover in een volgende post.

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.