De 5 karakteristieken van een project

Wanneer spreken we over een project? Ik ken bedrijven die alles (!) in projectvorm gieten langs het ene uiterste, en bedrijven die zo weinig mogelijk projectmatig werken. Zij spreken eerder over “initiatieven”.
Volgens Prince2 spreken we van een project als:

  • het gaat om verandering (“change”), met name de introductie van iets nieuws met als doel iets (bijvoorbeeld) te verbeteren;
  • het om een tijdelijke organisatie gaan (“temporary”), een project wordt immers opgestart en – na oplevering – afgesloten, het team wordt opgedoekt;
  • het om een cross-functioneel initiatief gaat (“cross-functional”), het raakt immers aan verschillende vakgebieden;
  • het om een uniek resultaat gaat (“unique”), wil je een bestaande resultaat herhalen, dan spreken we eerder van een proces;
  • het een zeker niveau van onzekerheid met zich meebrengt (“uncertainty”); iets uniek dat verandering met zich meebrengt, zal automatisch ook voor onzekerheid zorgen;

Voldoet jouw project niet aan deze 5 karakteristieken? Dan spreken we in Prince2 niet formeel over een “project”, maar eerder over een proces, business-as-usual, … (you name it).

Geef een reactie