De “Iron Triangle” van project management

iron-triangle

De Iron Triangle van project management, ook wel de “Triple Constraint” of de “Project Management Triangle” genaamd, geeft de beperkingen of limieten weer van project management. Het is een visuele hulp voor al wie met projectmatig werken bezig is om de dialoog te kunnen voeren omtrent prioriteit en focus binnen het project. Bij de start van een project is het vaak slim om de discussie met de project sponsor / owner te voeren: wat is voor jou het belangrijkste binnen dit project? Het resultaat van die dialoog zal het verder verloop van het project duidelijk richting geven.

Belangrijk,  in het midden van de driehoek staat kwaliteit als 4de pijler. Vergeet kwaliteit nooit uit de verhouding. Het kan verleidelijk zijn om “snel, goedkoop en full scope” te gaan door een partij aan te spreken die sterk onder de prijs werkt. Doorgaans zal dit minderwaardige kwaliteit opleveren. Remember: if it’s too good to be true, it probably isn’t …

Vaak zie je een variant opduiken (doorgaans op Facebook):

pick-two

Dit vat het concept goed samen. Je kan nooit een project “snel, goedkoop én kwalitatief hoogstaand” rondkrijgen. Je zal altijd ergens een compromis moeten sluiten. De kunst bestaat er natuurlijk in om zoveel mogelijk waarde te creëren op een zo efficiënt mogelijke manier. Denk daarbij ook aan de Pareto regel (80/20).

2 thoughts on “De “Iron Triangle” van project management”

Geef een reactie