Maand: december 2016

De MoSCoW methode

Bij het bepalen van prioriteiten (features, requirements, project portfolio, …) kan de MoSCoW methodiek een handig hulpmiddel zijn. MoSCoW is een afkorting, waarbij M, S, C en W staan voor: M – Must Haves : dit zijn de eisen, de vaste requirements. Deze items moeten in het projectresultaat zitten, zoniet voldoet het projectresultaat niet aan …

De MoSCoW methode Lees verder »

Seiketsu en Shitsuke

In Lean heb je de 5S: Sorteren Schikken Schoonmaken Standaardiseren Standhouden

RACI model

Het RACI-model is een matrix structuur om rollen en verantwoordelijkheden weer te geven. In de matrix zijn 2 assen voorzien: Horizontaal: namen en / of rollen Verticaal: resultaten, processen of activiteiten

Efficientie – full water meeting

Gehoord in een video van Lars Sudmann: het “full water meeting” principe van Flickr. Bij de start van een meeting is iedereen verplicht om 2 grote glazen water te drinken. Zodra de eerste persoon de vergaderzaal moet verlaten, is de meeting afgelopen. Te testen!

De Eisenhower methode

De Eisenhower methode is een methodiek afkomstig van een quote van Dwight D. Eisenhower: “I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgant are not important, and the important are never urgent.” Door het gebruik van de Eisenhower matrix kan je specifieke taken evalueren en desgewenst voorzien van de passende actie. …

De Eisenhower methode Lees verder »

Het Agile Manifesto

Begin 2001 hebben een aantal software ontwikkelaars zich geschaard achter een document met daarop 4 principes. Die 4 principes zijn uiteindelijk de basis geworden voor tal van agile methodieken, frameworks en modellen. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen Werkende software boven allesomvattende documentatie Samenwerken met de klant boven contractonderhandelingen Inspelen op verandering …

Het Agile Manifesto Lees verder »

CM Kazou – personalisatie

Doorgaans ben ik redelijk op mijn hoede wat betreft privacy en het toestaan van van derden tot mijn “persoonlijke levenssfeer”. Toen ik vandaag de folder van CM Midden-Vlaanderen Kazou in de bus zag, vond ik hun manier van personaliseren wel kunnen. Meer zelfs, het gaf een meerwaarde aan het krantje. Wat hebben ze gedaan? In …

CM Kazou – personalisatie Lees verder »