De MoSCoW methode

Bij het bepalen van prioriteiten (features, requirements, project portfolio, …) kan de MoSCoW methodiek een handig hulpmiddel zijn. MoSCoW is een afkorting, waarbij M, S, C en W staan voor:

 • M – Must Haves : dit zijn de eisen, de vaste requirements. Deze items moeten in het projectresultaat zitten, zoniet voldoet het projectresultaat niet aan de kwaliteitseisen.
 • S – Should Haves : dit zijn zaken die heel erg gewenst zijn binnen het project, maar niet cruciaal voor de levensvatbaarheid ervan. Als een Should Have item ontbreekt, zal dit geen breekpunt voor lancering zijn.
 • C – Could Haves : deze zaken komen énkel aan bod, als er tijd en ruimte vrij zou zijn na het verwerken van de Must Haves (M) en Should Haves (S).
 • W – Won’t Haves : deze zaken zullen niet aan bod komen in het project in zijn huidige vorm.

 

 

Agile Software Ontwikkeling : introductie

Ik volg de kop “Gentle Introduction” niet, omdat de site leest als een draak. Wie gebruikt er nu ook 3 kolommen tekst op een webpagina?
Dat gezegd zijnde is dit wel een mooie introductie tot Agile voor de mensen die hier nog niet bijster veel vanaf weten. Na 15min vlot doorlezen heb je de essentie zeker beet.

http://www.agile-process.org/

 

De Eisenhower methode

De Eisenhower methode is een methodiek afkomstig van een quote van Dwight D. Eisenhower: “I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgant are not important, and the important are never urgent.”

Door het gebruik van de Eisenhower matrix kan je specifieke taken evalueren en desgewenst voorzien van de passende actie. Daarbij maak je gebruik van 2 criteria:

Lees verder De Eisenhower methode

Het Agile Manifesto

Begin 2001 hebben een aantal software ontwikkelaars zich geschaard achter een document met daarop 4 principes. Die 4 principes zijn uiteindelijk de basis geworden voor tal van agile methodieken, frameworks en modellen.

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
 3. Samenwerken met de klant boven contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Je kan dit concreet vertalen naar:

 • Iteratief werken: beperk risico’s door in kortere periode’s te ontwikkelen en ruimte te laten om af te wijken van het initiële plan (4). Tijdens elke iteratie wordt ook écht iets werkend opgeleverd (2)
 • Communicatie: nadruk leggen op directe, persoonlijke communicatie (1) tussen de verschillende belanghebbenden (3).
 • Progressie: maak progressie of voortgang zichtbaar door middel van een werkend product op het einde van elke iteratie (2).

 

 

http://agilemanifesto.org/

CM Kazou – personalisatie

Doorgaans ben ik redelijk op mijn hoede wat betreft privacy en het toestaan van van derden tot mijn “persoonlijke levenssfeer”. Toen ik vandaag de folder van CM Midden-Vlaanderen Kazou in de bus zag, vond ik hun manier van personaliseren wel kunnen. Meer zelfs, het gaf een meerwaarde aan het krantje.

Wat hebben ze gedaan? In plaats van een eenvoudige vermelding (“beste … “), zorgen ze voor passende onderschriften (“Casper, vergeet je vrienden niet mee te nemen!”), een passende “krantenkop” (“Editie Lepouttre”) en gepersonaliseerde beelden (t-shirt, jas, reistas, …).

Gaat het mij overtuigen om mijn oudste zoon op kamp te sturen? Niet direct. Maar hij vond het wel intrigerend, en kreeg onmiddellijk interesse in de folder en de inhoud ervan.
CM: Mission accomplished!